Masterprogram

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Masterprogram

Masterprogram i kemi

Arrheniuslaboratoriet fasad, ingångssida

 Vi erbjuder sex olika masterprogram inom kemi. Masterprogrammen är på två år (120hp) och avslutas med ett självständigt arbete på minst 30hp. I de olika masterprogrammen ingår obligatoriska, såväl som valbara kurser. Kurserna har stark forskningsanknytning och lärarna är framstående forskare inom sina ämnesområden. 

Efter avslutat masterprogram erhåller man masterexamen inom valt område. Du hittar information och utbildningsplaner för de olika masterprogrammen i kolumnen till vänster. 

Schema för kurserna publiceras på kurssidan vartefter de blir klara.

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen

Kursöversikt