Orienteringskurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Orienteringskurser

Orienteringskurser

Orienteringskurs

Kemiska sektionen ger ett antal orienteringskurser för dig som är intresserad av fenomen och tillämpningar inom kemins område, utan att ha några formella förkunskaper i kemi eller naturvetenskap. Orienteringskurserna ges på kvällstid, och kräver endast grundläggande behörighet. Vi ser fram emot din ansökan!

 

Grundämnenas upptäckt – 7,5 hp (KZ1001)

Få historien om upptäckterna av ett flertal grundämnen berättad för dig! Greppa atomen och det periodiska systemet. Lär dig om varför vissa grundämnen är vanligare än andra samt hur de ”nya” grundämnena separerades. Kursen ges i ett samarbete mellan institutionen för material och miljökemi (MMK) och institutionen för Geovetenskaper (IGV). 

Ges som en sommarkurs 2021.

 

Hjärnans biokemi – 7,5 hp (KN1001)

Kursen för dig som jättehjärna vill lära dig mer om hjärnans struktur och funktion,från molekylär- till organnivå! Förkovra dig i neurokemiska mekanismer bakom bland annat sömn och hjärnans belöningssystem samt psykiska sjukdomar ur ett molekylärt perspektiv. Kursen anknyter även till institutionens forskning på t.ex. neurodegeneration och kemikaliers effekter i nervsystemet.

Ges under höstterminen 2020 

 

Livets molekyler – 7,5 hp (KB1002)

Bli fascinerad av den levande cellen! Cellen är som en fabrik med maskiner, ritningar, program och system. Vissa program är vanliga och helautomatiska medan andra bara kan köras vid väldigt speciella tillfällen. Lär dig om cellens molekyler och kemi, DNAs betydelse och framförallt proteinernas centrala roll.

Ges under vårterminen 2021

Sök nu - ta mig till Antagning.se!

Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

Öppettider och telefontider:

Måndagar 10.00-11.30, 12.30-15.00

Onsdagar 10.00-11.30, 12.30-15.00

 

E-post studentexpedition: kemi@su.se

E-post studievägledare: kemi@su.se

 

Telefon: 08-16 3709

 

 

 

Relaterade länkar

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen