Självständiga arbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Självständiga arbeten

Självständiga arbeten

I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete på grundläggande nivå om 15 högskolepoäng. Om du vill kan du förlänga arbetet så det omfattar en helt termin. Oftast gör man sitt arbete under våren under termin sex.

Det självständiga arbetet är ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen, liksom ett antal obligatoriska kurser. För att se vilken examensordning, och vilka kurser som ska ingå, som gäller just dig, ta kontakt med Kemiska Sektionens Kansli och Studentexpedition exp@kol.su.se

I det självständiga arbetet ingår en seminarieserie i vetenskaplighet. Seminarieserien ingår som ett moment i det självständiga arbetet och motsvarar 1.5hp. Anmälan och information hittar du här.

Behörighetskravet för det självständiga arbetet är kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav minst 60 hp kemi, där för självständigt arbete inom respektive område, följande ingår (kursern kan ersättas med motsvarande kunskaper som förvärvats vid annat lärosäte):

Biokemi: kursen Biokemi III, proteiner från gen till funktion 15 hp (KB5001)
Organisk kemi: kursen Organisk kemi ,reaktivitet och struktur 15 hp (KO5001)
Analytisk kemi: kursen Analytisk kemi 10 hp (KA3000)
Fysikalisk kemi: kursen Fysikalisk kemi 15 hp (KZ4008)
Miljökemi: kursen Introduktion till miljökemi 15 hp (KZ4007)
Oorganisk kemi och materialkemi: 30 hp inom oorganisk kemi
Neurokemi: 15 hp biokemi eller neurokemi med molekylär neurobiologi.

För att göra ett självständigt arbete inom något kemiområde kontaktar du studierektor på den institution där du vill göra ditt arbete. Kontaktuppgifter till studierektorer hittar du här. Studierektorn hjälper dig att hitta ett lämpligt projekt och en handledare.

Examensarbetet kan göras när som helst under året efter överenskommelse med handledaren. Redovisning av arbetet görs normalt under terminstid. Tid för redovisningen planeras av din handledare och den som är examinator för arbetet.

 

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post studentexpedition: exp@kol.su.se

E-post studievägledare: exp@kol.su.se

 

 

 

 

Relaterade länkar

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen

Kursöversikt