Självständiga arbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Självständiga arbeten

Självständiga arbeten på kandidatnivå

Självständiga arbeten

Ett självständigt arbete i kemi på kandidatnivå

I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på grundnivå. Du kan även välja göra ett arbetet så att det endast omfattar 15 högskolepoäng. Vi rekommenderar starkt våra kandidatstudenter att göra det längre arbetet för att få den erfarenhet och insikt om hur man arbetar vetenskapligt och experimentellt med kemiska frågeställningar.

Oftast gör man sitt arbete under våren under termin sex. Arbetet utförs antingen inom akademin eller externt på en verksamhet som har kemianknytning. Arbete examineras med en skriftlig rapport där bl a höga krav ställs på form och vetenskaplighet och en muntlig presentation. I kursen ingår även ett  vetenskaplighetsmoment om 1,5 högskolepoäng som ges som en litet delmoment av hela kursen. Du kan läsa mer om den nedan samt hur du anmäler dig till den. 

Det självständiga arbetet är, tillsammans med ett antal obligatoriska kurser, ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen i kemi. För att se vilken examensordning som gäller just dig och vilka kurser som ska ingå, kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition: kemi@su.se

 

Vetenskaplighet 1,5 hp

I det självständiga arbetet ingår en obligatorisk seminarieserie i vetenskaplighet. Seminarieserien ingår som ett moment i det självständiga arbetet och motsvarar 1.5hp. Anmälan och information hittar du här. Det vetenskapliga momentet måste vara avklarat med godkänt betyg för att du ska kunna få ett slutresultat på ditt självständiga arbete.

 

Vanliga frågor:

 

Är jag behörig?

Behörighetskravet för det självständiga arbetet är kunskaper motsvarande minst 135 avklarade högskolepoäng, varav minst 60 ska vara avklarade kurser i kemi. Alla kurser måste vara helt klara (du måste alltså ha klarat alla moment i kurserna). För självständigt arbete inom respektive kemiområde ingår följande (kursen kan ersättas med motsvarande kunskaper som förvärvats vid annat lärosäte):

Biokemi: kursen Biokemi III, proteiner från gen till funktion 15 hp (KB5001)
Organisk kemi: kursen Organisk kemi, reaktivitet och struktur 15 hp (KO5001)
Analytisk kemi: kursen Analytisk kemi 10 hp (KA3000)
Fysikalisk kemi: kursen Fysikalisk kemi 15 hp (KZ4008)
Miljökemi: kursen Introduktion till miljökemi 15 hp (KZ4007)
Oorganisk kemi och materialkemi: kurserna Kemisk bindning 5 hp (KZ4012) samt Oorganisk kemi 9 hp (KZ4014)
Neurokemi: 15 hp biokemi eller neurokemi med molekylär neurobiologi.

 

När kan jag göra mitt arbete?

Examensarbetet kan göras när som helst under året efter överenskommelse med handledaren. Redovisning av arbetet görs normalt under terminstid inför forskningsinstitutionen som du gör ditt arbete på. Tid för redovisningen planeras av din handledare och den som är examinator för arbetet.

 

Hur långt i förväg måste jag kontakta en handledare för att se om det finns plats för mig?

Du behöver kontakta en handledare ca 4 månader innan du planerar att göra ditt arbete. Det är viktigt att det passar för alla parter så var nogrann med att kommunicera när du vill göra ditt arbete.

 

Vem kan handleda mig?

Om du väljer att vara på forskningsinstitution så kommer du med stor sannolikhet ha en officiell handledare som är gruppledare i den forskningsgrupp som du är hos. Sen kan du ibland få en praktiskt handledare som handleder dig på labbet, som kan vara en senior forskare i gruppen eller en doktorand.

 

Hur hittar jag ett arbete och en handledare?

För att göra ett självständigt arbete inom något kemiområde så måste du först veta inom vilken typ av kemi du vill arbeta mer med.

1. Kontakta de forskare vid den institution som du tycker verkar hålla på med intressant forskning. Det kan vara bra att invänta svar, tillåt någon vecka för svar.

Här nedan kan du hitta hemsidorna för respektive institution, där kan du läsa mer om forskarna och deras forskningsområden.

 

Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

Forskningsområden på Institutionen för biokemi och biofysik

 

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Forskning inom Material för ett hållbart samhälle

Forskning inom Grön kemi - dess material, synteser och processer

Forskning inom Kemisk analys och strukturbestämning av hållbara material

Enheten för analytisk kemi på MMK

Bioanalytisk kemi och proteinkaraktärisering

Massspektrometeri och semikvantitativa analysmetoder

Analytiska metoder för studier och mätning av allergena ämnen

Analystekniker för att analysera farliga ämnen i textiler

 

Institutionen för organisk kemi

Forskningsområden vid Institutionen för organisk kemi

 

2. Kom ihåg att presentera dig och din bakgrund när du kontaktar dem, som om du skulle söka ett jobb. Viktigt är att du är tydlig med på vilken nivå (grund eller avancerat) samt vilken omfattning du vill göra ett arbete på.

3. Var tydlig med när du vill börja.

4. När ni är överens om ett startdatum så ska studierektor från institutionen och handledare informera Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition om att du ska göra ditt arbete och när. Kansliet kommer då att anta dig till ett självständigt arbete.

 

Måste jag söka till ett självständigt arbete?

Om du läser på ett av våra program, så behöver du inte söka via Antagningen. När handledaren fått ok från institutionen om att ta emot dig så kommer vi kunna anta dig till ett självständigt arbete utan att du behöver söka. Men det här är bara aktuellt för studenter som går ett program hos oss.

 

Vilken typ av arbete passar mig?

Om du är programstudent på kandidatprogrammet i kemi, så rekommenderar vi dig starkt att göra ett projekt motsvarande 30 högskolepoäng. Under den här tiden kommer du få en djupare inblick och förståelse för hur kemisk forskning går till och du får god möjlighet att använda dina grundkunskaper inom kemi samt lära dig nya. 

 

Jag vill göra mitt självständiga arbete externt?

Super, vi uppmuntrar alla våra studenter att gå ut i näringslivet och göra sitt arbete där. Men du måste själv hitta ett externt projekt och en handledare. Projektet måste i sin tur godkännas av en intern handledare för att garantera att det håller rätt vetenskaplig höjd och har rätt typ av kemiinnehåll som förväntas på den här nivån. Om du vill göra ett självständigt arbete vid en extern verskamhet så ska du höra av dig i god tid till Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition för att få vidare information.

 

Jag får inget svar från de forskare som jag kontaktat, vad ska jag göra?

Kontakta studierektor för den institution du vill vara på, han eller hon kan hjälpa dig att komma i kontakt med de forskare som du kontaktat innan eller finna andra lämpliga alternativ. Kom ihåg att det är väldigt vikigt att du presenterar dig och din bakgrund samt vad du är intresserad av.

Institutionens studierektorer:

Institutionen för biokemi och biofysik samt neurokemi

Pia Harryson (kandidatnivå)

pia.harryson@dbb.su.se

Anna-Lena Ström (avancerad nivå)

Anna-lena.strom@dbb.su.se

Institutionen för material- och miljökemi

Arnold Maliniak (kandidatnivå)

arnold.maliniak@mmk.su.se

Alexander Lyubartsev (avancerad nivå)

Alexander.lyubartsev@mmk.su.se

Leopold Ilag (Analytisk kemi)

Leopold.ilag@mmk.su.se

Institutionen för organisk kemi

Joseph Samec (kandidat - och avancerad nivå)

studierektor@organ.su.se

 

Jag vet inte vilken kemi jag ska välja!

Kontakta studievägledaren på kemi@su.se, så ska vi nog kunna hjälpa dig!

 

Hör av dig om du har några frågor!

 

Sök nu - ta mig till Antagning.se!

Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

Öppettider och telefontider:

Måndagar 10.00-11.30, 12.30-15.00

Onsdagar 10.00-11.30, 12.30-15.00

 

E-post studentexpedition: kemi@su.se

E-post studievägledare: kemi@su.se

 

Telefon: 08-16 3709

 

 

 

Relaterade länkar

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen