Självständiga arbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Självständiga arbeten

Självständiga arbeten

Självständiga arbeten

Ett självständigt arbete i kemi

I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på grundläggande nivå. Du kan även välja att förlänga arbetet så att det omfattar en helt termin och blir då 30 högskolepoäng. Oftast gör man sitt arbete under våren under termin sex. Arbetet utförs antingen inom akademin eller externt på en verksamhet som har kemianknytning. Arbete examineras med en skriftlig rapport där bl a höga krav ställs på form och vetenskaplighet och en muntlig presentation.

Det självständiga arbetet är, tillsammans med ett antal obligatoriska kurser, ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen i kemi. För att se vilken examensordning som gäller just dig och vilka kurser som ska ingå, kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition: exp@kol.su.se

 

Vetenskaplighet 1,5 hp

I det självständiga arbetet ingår en obligatorisk seminarieserie i vetenskaplighet. Seminarieserien ingår som ett moment i det självständiga arbetet och motsvarar 1.5hp. Anmälan och information hittar du här.

 

Vanliga frågor:

 

Hur och när kan jag göra mitt arbete?

Behörighetskravet för det självständiga arbetet är kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav minst 60 ska vara avklarade kurser i kemi. Alla kurser måste vara avklarade. För självständigt arbete inom respektive kemiområde ingår följande (kursen kan ersättas med motsvarande kunskaper som förvärvats vid annat lärosäte):

Biokemi: kursen Biokemi III, proteiner från gen till funktion 15 hp (KB5001)
Organisk kemi: kursen Organisk kemi ,reaktivitet och struktur 15 hp (KO5001)
Analytisk kemi: kursen Analytisk kemi 10 hp (KA3000)
Fysikalisk kemi: kursen Fysikalisk kemi 15 hp (KZ4008)
Miljökemi: kursen Introduktion till miljökemi 15 hp (KZ4007)
Oorganisk kemi och materialkemi: 30 hp inom oorganisk kemi
Neurokemi: 15 hp biokemi eller neurokemi med molekylär neurobiologi.

Examensarbetet kan göras när som helst under året efter överenskommelse med handledaren. Redovisning av arbetet görs normalt under terminstid. Tid för redovisningen planeras av din handledare och den som är examinator för arbetet.

 

Hur hittar jag ett arbete och en handledare?

För att göra ett självständigt arbete inom något kemiområde kontaktar du studierektor på den institution där du vill göra ditt arbete. Kom ihåg att presentera dig och din bakgrund när du kontaktar studierektorn. Studierektorn hjälper dig att hitta ett lämpligt projekt och en handledare. Kom ihåg att det är studierektor och handledare som ska informera Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition om att du ämnar göra ditt arbete. 

Om du vill göra ett självständigt arbete vid en extern verskamhet så ska du höra av dig i god tid till Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition för att få vidare information.

 

Hör av dig om du har några frågor!

 

Sök nu - ta mig till Antagning.se!

Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

 

E-post studentexpedition: exp@kol.su.se

E-post studievägledare: exp@kol.su.se

 

 

 

 

Relaterade länkar

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen

Kursöversikt