Ordinarie tentor och duggor är för dem som deltar i undervisningen och är registrerade på kursen under pågående termin. Andra får skriva i mån av plats - kontakta studentexpeditionen (exp@kol.su.se).

I omtentor kan också de som har läst kursen tidigare delta. Man behöver inte vara registrerad på kursen under innevarande termin.  Alla som vill delta i en tenta/omtenta måste  anmäla sig via Mina studier (https://www.student.ladok.se) senast angivet datum. Tentamen ställs in om ingen har anmält sig före sista anmälningsdatum. Läs mer om tentamensanmälan här.

Uppsamlingstentor. Utöver en ordinarie tentamen och ett omtentatillfälle brukar det finnas en omtentaperiod i augusti. Då kan man tentera av kurser som givits under hela föregående läsår. Du måste anmäla dig via Mina studier  senast en vecka före tentamen. Se separat uppsamlingtentaschema nedan.

Anonymkod. Våra tentor och duggor är  anonymiserade, vilket betyder att tentanders namn eller personnummer visas inte för den som rättar tentan. Istället identifieras man med en anonymkod.  Du får din anonymkod vid tentamensanmälan. Vid nästa anonyma tenta kommer du att få en annan kod.

 

Rullande tentaschema 6 månader framåt: Tentamensschema - grundkurser.

Uppsamlingstentaschema: Uppsamlingstentaschema 2018

 

Tentamensanmälan. Obligatorisk anmälan till omtentor och uppsamlingstentor via Mina studier. Läs mer om tentamensanmälan här.