Ta chansen att studera i Singapore under läsåret 2021/22. Upplev Asien och studera på ett topprankat universitet där alla pratar engelska! Härmed utlyses fyra utbytesplatser till höstterminen 2021 och sju utbytesplatser till vårterminen 2022

Mer info kan du få Torsdagen den 21 januari  kl 15.30 

 https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68123224928

Din ansökan måste inkomma senast den 31 januari 2021 kl. 23.59

Interiör, North Spine på NTU. Foto: Joakim Edsjö

Singapore är inte bara studier. Det är upplevelsernas land. Och skrytbyggenas. Och matens. Singapore är också navet i ett område för upplevelser. Vill du surfa på Bali? Shoppa loss i Jakarta? Gå på nattmarknad i Kuala Lumpur? Besöka Legoland i Johar Baru? Sola i Krabi, eller kanske delta i ett Full Moon Party på Koh Phagnan? Snorkla på Giliöarna? Klättra på vulkaner på Borneo? Äventyr och upplevelser finns inom räckhåll.

Även om man pluggar utomlands så måste man avsätta tid för återhämtning

Är du inte övertygad? Man erbjuder bostadsgaranti också. Studielånet räcker längre än hemma. Man kan äta på campus för ett par Sing-dollar (15-20 SEK). Här finns tunnelbana som för ett par kronor tar dig överallt, nationalsporten är shopping och du riskerar aldrig att sätta dig i ett kladdigt tuggummi. Tuggummi går nämligen inte att köpa i Singapore.

Ansökan och eventuella frågor skickas till kemi@su.se, skriv Ansökan Singapore i ämnesraden

Du kan också läsa mer på vår gamla utbytesblogg (uppdateras inte längre, men många bilder).

https://naturvetareivarlden.wordpress.com/

Vem är behörig att söka?


För att vara behörig att söka platserna ska du:

  •     Vara registrerad som student vid Stockholms  universitet
  •     Ha studerat i minst ett år vid utresa
  •     Kunna tillgodoräkna dig poängen vid hemkomst


Ansökan

Vi vill att du skriver en ansökan som innehåller följande:

  • Namn (som det står i passet, detta är viktigt eftersom en eventuell nominering går direkt in i din visumansökan)
  • Personnummer
  • Huvudområde för studier
  • Personlig brev på engelska där du beskriver vem du är och varför du vill åka iväg
  • Ett rekommendationsbrev från en person på din heminstitution som kan beskriva varför du är en lämpig representant för SU, både personligt och akademiskt.

Skicka detta samt kompletterande dokument i pdf-format till kemi@su.se

senast den 31 januari 2021.

Ansökan ska vara märkt ”Ansökan Singapore”, alla handlingar i ärendet kommer att diarieföras.

  • Du har möjlighet att söka en termin eller ett helt läsår. Läsårsplatser delas ut i mån av plats, men markera i din ansökan om detta är av intresse. (OBS, det är mycket svårt att förlänga studierna på plats och många studenter som varit borta önskar att de stannat längre)
  • Sent inkomna ansökningar kommer endast behandlas i mån av tid och restplatser.

Urvalsprocess

Skulle fler personer söka än det finns platser, kommer urval att ske enligt följande:

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Personligt brev

Kandidatens lämplighet som representant för Stockholms universitet i egenskap av god ambassadör för lärosätet och goda förutsättningar för att kunna anpassa sig till oväntade möten i främmande miljö. Visas genom

a. ett personligt brev där studenten uttrycker sin motivation för att studera utomlands samt beskriver sitt tidigare engagemang i studierelaterad verksamhet

b. ett personlig rekommendationsbrev från lämplig person på heminstitution vid SU.

4. Studieresultat

Prestationstakt, i form av antalet avslutade högskolepoäng under max de senaste två åren i förhållande till antalet poäng studenten varit registrerad på.

5. I de fall där det är svårt att särskilja studenter utifrån punkt 1-4 kan betyg på kurser inom naturvetenskap användas som en urvalsgrund.